Vinkelen mellom helningsvektoren og horisontalplanet, beregnet for et målenabolag på 3×3 punkter med fokuspunktet i sentrum.

Verdi for en arealenhet kan angis for et representativt punkt eller beregnes som en funksjon, f.eks. gjennomsnittet eller medianen, av verdier for alle punkter innenfor arealenheten