Objektgruppen omfatter ‘historisk observerbare’ egenskaper, det vil si fysisk observerbare ‘ting’ eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Kulturminner beskrives med utgangspunkt i Riksantikvarens kulturminneoversikt og SEFRAK-registeret. Objektgruppen består av seks variabler og 59 enkeltvariabler, hvorav arkeologiske minner rommer 54 enkeltvariabler.