Variabelen 9VD Vanndybde angir største kjente dybde i en vannforekomst, målt med normalvannstanden som referanse.