Her finner du NiN 2, en eldre versjon av naturbeskrivelsesverktøyet Natur i Norge (NiN). 

Gå til nyeste versjon av Natur i Norge

De som ønsker å beskrive natur kan ha svært ulike behov, alt etter hva formålet med beskrivelsen skal være. En som utreder konsekvenser av veiutbygging vil ofte ha behov for å beskrive natur i stor skala (landskap, naturtyper), mens en som studerer livet til barkebiller trenger å beskrive den i svært liten skala (livsmedium). NiN ivaretar de ulike brukerne ved å tilby skalatilpassede inngangsporter - Naturmangfoldnivåer:

De ulike inngangsportene kalles Naturmangfoldnivå, og du finner mer om dem på denne siden.

NiN-systemet skal være heldekkende for Norge og skal kunne anvendes på all natur, fra de store havdyp til de høyeste fjell, og fra Skagerrak i sør til Svalbard i nord.

NiN møter samfunnets behov for beskrivelse av natur og tilbyr et felles system på tvers av sektorer og fagtradisjoner. Dette gjør resultater fra kartlegging og registrering av natur nyttige for langt flere enn de som opprinnelig kartla den, og kan på den måten bidra til et kunnskapsløft for naturen. Med NiN får samfunnet et felles system, men også et felles vokabular for det vi observerer i naturen. Det gjør kommunikasjon på tvers av sektorer mindre komplisert.

NiN er bygd på den kunnskapen vi har vi har i dag, og som vi har tilegna oss gjennom kartlegging og forskning over lang tid.