Variabelen 8RR Relativt relieff angir høydeforskjellen i meter innenfor et område, ved å beregne differansen mellom høyeste og laveste punkt.

Differansen mellom høyeste og laveste punkt innenfor en arealenhet (kan også angis omkring et fokuspunkt i et gitt målenabolag)