Høydeforskjellen innenfor et område.

Differansen mellom høyeste og laveste punkt innenfor en arealenhet (kan også angis omkring et fokuspunkt i et gitt målenabolag)