Konsentrerte framspring av grunnvann, kilder, forekommer i mange ulike økologiske sammenhenger.

KT Kildetype beskriver kildenes økologiske sammenheng, som er gitt av natursystemene som dominerer omkring kildeframspringet. KT Kildetype skiller også mellom ulike kategorier av havbunnskilder, basert på utstrømmingsmaterialets egenskaper. Hva som strømmer ut av havbunnskildene er også et uttrykk for de geologiske prosessene som forårsaker selve utstrømmingen.

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om sammenhenger mellom artssammensetning og den kjemiske og fysiske sammensetningen (temperatur etc.) av utstrømmingsmaterialet i havbunnskilder.