Jordartsforekomst består av én binær enkeltvariabel for (forekomst av) hver av 15 jordartstyper. 

Begrepet jordart refererer til kategoriseringen av sedimenter basert på dannelsesmåte. 2JA Jordartsforekomst består av én binær enkeltvariabel for forekomst eller fravær av hver av 15 jordartstyper.