Variabelen 8ER Eksponeringsretning angir himmelretningen i grader, som helningsvektoren for en arealenhet peker i.

Helningsvektoren er den vektoren gjennom fokuspunktet langs jordoverflata som danner den største vinkelen med horisontalplanet.