Miljøvariabelen DA Dybderelatert variasjon i det afotiske beltet beskriver den dybderelaterte variasjonen under kompensasjonsdypet i innsjøer, dvs. på så store dyp at planteproduksjonen er mindre enn nedbrytningen.

I det afotiske beltet i innsjøer finner det sted en betydelig artsutskifting og artsuttynning mot dypet, relatert til de mange enkeltvariablene som er korrelert med dyp, slik som trykk, temperatur og mattilgang. LKM-en DA Dybderelatert variasjon i det afotiske beltet gir grunnlag for å beskrive den dybderelaterte variasjonen i artssammensetning i dype innsjøer. Kartlegging av variasjon langs LKM-en kan ta utgangspunkt i fastsettelse av kompensasjonsdypet og undersøkelser av bunnfaunaen på større dyp.

Basistrinn

Kunnskapsbehov

Det er behov for mer kunnskap om betydningen av sprangsjiktet for faunaen generelt og sammensetningen av arter i dyre- og planteplanktonsamfunnet spesielt.