Rødlista for arter 2021 inneholder mye informasjon om arter som har en risiko for å dø ut i Norge. Under har vi samlet noen artikler som omhandler tema vi vet mange er opptatt av. Vi håper disse kan bidra til å forklare noe av kompleksiteten i resultatene i Rødlista.