Syntetiske flater med ulik form og struktur. Oftest uten vegetasjon, bare i sprekker, etc.

Økologisk karakteristikk

Dette er er alle typer sterkt modifiserte og syntetiske harde flater, som metalloverflater, glass, armert betong, etc. Typiske forekomster er bygninger, industrianlegg, anlegg i forbindelse med samferdsel og lignende kunstige arealer. Slike arealer er karakterisert av langsom suksesjon og ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. I mange tilfelle er dette nakne flater, men moser, lav og spredte karplanter kan etableres over lang tid. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er ingen liste over diagnostiske arter gjengitt.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk i nærheten av byer, tettsteder og industriområder. Skilles ut på form, struktur og farge i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper