Kartleggingsenheten omfatter syntetiske flater eller andre sterkt modifiserte uorganiske og faste substrater med ulik form og struktur. Oftest er dette steder uten vegetasjon, eventuelt bare spredt vegetasjon i sprekker og lignende steder på husfasader, tak, industribygg, osv.

Økologisk karakteristikk

Dette er er alle typer sterkt modifiserte og syntetiske harde flater, som metalloverflater, glass, armert betong, osv. Typiske forekomster er bygninger, industrianlegg, anlegg i forbindelse med samferdsel og lignende kunstige arealer. Slike arealer er karakterisert av langsom suksesjon og ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. I mange tilfelle er dette nakne flater, men moser, lav og spredte karplanter kan etableres i sprekker over lang tid. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er ingen liste over diagnostiske arter gjengitt.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk i nærheten av byer, tettsteder og industriområder. Skilles ut på form, struktur og farge i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper