Vingespenn

26-32 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra smalringrørfly ved sin spinklere kropp, bredere nyremerke og ved at vingeundersidene er tegningsløse.

Totalutbredelse

Europa, men mangler over store deler. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Funnet i Farsund i Vest-Agder i 2008

Unge stadier

Larven lever i stråene av takrør.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I takrørsumper.