Vingespenn

30-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Afghanistan, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Utbredt i Sør-Norge nord til Nordfjord. Vanlig i den sørlige delen av utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

I ulike åpne biotoper, ofte ved dyrket mark.