Vingespenn

36-46 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Sentral-Asia, Mongolia og Kina.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende på Østlandet og Sørlandet. Tidvis og stedvis alminnelig. På Vestlandet kun kjent fra Jæren.

Unge stadier

Larven lever på røttene av gress.

Flyvetid

Ultimo august - september.

Økologi

I åpen skog på sandgrunn.