Vingespenn

55–62 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika og Libanon, østover til Stillehavskysten.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nord-Trøndelag. Lenger nord funnet enkeltvis til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og urter.

Flyvetid

September - mai. Overvintrer som imago.

Økologi

I skog og kratt.