Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika, mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til den sørlige delen av Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på lav av slektene Parmelia og Peltigera som vokser på stein og trestammer.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På steder med spredte trær, bergvegger eller store steiner.