Vingespenn

41-47 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanligvis temmelig sjelden, men tidvis og stedvis vanlig på Sørlandet vest til Søgne og på Østlandet nord til Oslo. Tilfeldig lenger nord på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på melde (Atriplex, Chenopodium) og syre (Rumex).

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

På strender, åkerkanter, ruderatmark og lignende steder der vertsplantene vokser.