Vingespenn

34-42 mm.

Totalutbredelse

Sør-Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia, India og Kina. Dukker av og til opp som immigrant i det sørlige Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Noen få funn fra kysten av Vest-Agder og Rogaland. Første gang funnet på Karmøy i Rogaland i 2006.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Mai - oktober.

Økologi

Migrerende eksemplarer kan dukke opp i ulike biotoper.