Vingespenn

22-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran og det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig i Sør-Norge nord til Mjøstraktene og Bergensområdet.

Unge stadier

Larven lever i stråene av starr (Carex), men også i siv (Juncus) og gress.

Flyvetid

August - primo oktober.

Økologi

På våte steder.