Vingespenn

Hann 24-27 mm., hunn 23-26 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Østlandet mellom Oslo og Dovre. Arten har gått tilbake.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

På lett fuktige enger, gjerne med spredte busker.