Odontocerum albicorne er en middels stor vårflue med brede, gulgrå framvinger med avrundet tupp. Arten er hittil (2023) kun funnet i Agder. Larven lever i små elver og bekker. Den bygger et portabelt, buet hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 12,0–16,0 mm, framvinge hunn: 14,0–19,5 mm.

Kjennetegn

Odontocerum albicorne er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er bred med avrundet tupp, og er gulgrå med mørke ribber og svake, mørkere tegninger. Bakvingen er betydelig kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 2 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er betydelig lengre enn framvingen og har sagtakkete ledd. Første ledd er kraftig, sylindrisk og litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem ledd hos begge kjønn. Hos hannen er maxillepalpene lange, kraftige og hårete. Første ledd er kort, andre ledd litt lenger enn første, tredje nesten dobbelt så langt som andre, fjerde og femte ledd enda lengre og tynnere. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Antennen til Odontocerum albicorne er sagtannet

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på de sagtakkete antennene og på de karakteristiske vingetegningene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark og Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten er hittil (2023) kun funnet i én bekk i Agder.

Levested og økologi

Arten lever i små elver og bekker. Larven bygger et portabelt, buet hus med rundt tverrsnitt av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til august.