Polycentropus irroratus er en liten vårflue med brede, brune framvinger med lysere flekker. Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag og er også rapportert fra Troms og Finnmark. Larven lever i bekker, små elver og i sjøer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 7,3–8,5 mm, framvinge hunn: 8,6–9,7 mm.

Kjennetegn

Polycentropus irroratus er en liten vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er bred og brun med lysere flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent dobbelt så langt som første og andre segment til sammen, fjerde segment omtrent halvparten så langt som tredje segment, femte segment omtrent like langt som eller litt lengre enn de øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien unntatt Plectrocnemia på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (1, 2, 3, 4, 5 + 1, 2, 5). Den kan skilles fra Plectrocnemia på at bakvingen mangler diskcelle, samt at arten i snitt er tydelig mindre. Arten er meget lik Polycentropus flavomaculatus, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag og er også rapportert fra Troms og Finnmark.

Lokalitet for Polycentropus irroratus ved Spiradammen på Konglungen i Asker, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i bekker, små elver og i sjøer. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av august.

Lokalitet for Polycentropus irroratus ved Stryken i Lunner, Oppland