Glyphotaelius pellucidus er en middels stor vårflue med smale, brune vinger med lyse tegninger som varierer i omfang. Framvingens ytterkant har en karakteristisk utskjæring nær bakhjørnet. Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag. Larven lever blant dødt løv i stillestående og sakteflytende vann. Den bygger et flattrykt, portabelt hus av store, runde plantedeler.

Hunn av Glyphotaelius pellucidus

 Mørk variant

Størrelse

Framvinge hann: 12,9–18,8 mm, framvinge hunn: 14,0–19,0 mm.

Kjennetegn

Glyphotaelius pellucidus er en middels stor vårflue. Framvingen er smal og gråbrun til mørkebrun med lyst beigegrå felter. Fargetegningene varier mye, og hunnen er gjerne mørkere og mer ensfarget enn hannen. Framvingens ytterkant har en karakteristisk utskjæring nær bakhjørnet. Bakvingen er noe kortere enn framvingen og har mørkebrun spiss. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn eller omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hunn av Glyphotaelius pellucidus

Lys variant

Forvekslingsarter

Arten er lett kjennelig på den vanligvis mørke brune fargen med lysere felter, og på utskjæringen i framvingens ytterkant. Nemotaulius punctatolineatus har en lignende utskjæring, men denne arten er betydelig større og har annerledes vingetegninger.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den finnes over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Lokalitet for Glyphotaelius pellucidus ved Dammane i Brevik i Porsgrunn, Telemark

Levested og økologi

Arten lever i dammer, sjøer og sakteflytende elver og bekker. Larven lever blant dødt løv på bunnen. Den bygger et flattrykt, portabelt hus av store, runde plantedeler.

Flygetid

Fra slutten av mai til midten av oktober.

Hunn av Glyphotaelius pellucidus med eggklase

Arten legger egg på blader som henger over vannet. Larvene slipper seg ned i vannet når de klekker.