Limnephilus sericeus er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, brune framvinger med lysere og mørkere flekker. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i både temporære og permanente pytter og dammer, i bekker og i sakteflytende elver. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 8,4–11,1 mm, framvinge hunn: 9,0–12,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus sericeus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er brun med lysere og mørkere flekker og et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Lokalitet for Limnephilus sericeus ved Strekan i Lunner, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i både temporære og permanente pytter og dammer, i bekker og i sakteflytende elver. Larven bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av oktober.

Lokalitet for Limnephilus sericeus i Breivikdalen i Gildeskål, Nordland