Sericostoma personatum er en middels stor vårflue med middels brede, bronsefargete framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i små elver og bekker med sandbunn, gjerne gjemt nede i substratet. Den bygger et portabelt, buet hus av små sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 12,2–14,3 mm, framvinge hunn: 12,9–15,7 mm.

Kjennetegn

Sericostoma personatum er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er middels bred med avrundet tupp, og er mørkebrun med svak bronseglans. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Framvingens diskcelle er liten og smal. Hodet mangler punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen, og er kraftig med korte ledd. Det første leddet er ikke vesentlig lengre enn de øvrige. Hannens maxillepalpe er sterkt modifisert, og antall ledd er usikkert. Det ytterste leddet er hårete og kraftig oppsvulmet med konkav bakside og ligger som en maske foran ansiktet. Hunnens maxillepalpe består av fem normalt utviklede ledd. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 4 sporer.

Hode hos hann av Sericostoma personatum

Maxillepalpen er kraftig oppsvulmet og ligger foran ansiktet som en maske.

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på de ensfarget brune framvingene med tydelig bronseglans. Hannen kjennes også igjen på den sterkt modifiserte maxillepalpen som ligger som en maske foran ansiktet.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Sericostoma personatum ved Vangrøfta i Os, Hedmark

Levested og økologi

Arten lever i små elver og bekker med sandbunn. Larven lever gjerne gjemt nede i substratet. Den bygger et portabelt, buet hus med rundt tverrsnitt som består av små sandkorn. Larvestadiet varer i to til tre år, og larven gjennomgår syv hudskifter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av august.

Lokalitet for Sericostoma personatum ved Sverstad i Barkåker i Tønsberg, Vestfold