Ceraclea excisa er en liten til middels stor vårflue med smale, brune framvinger med en svak, lys flekk langs bakkanten. Arten er funnet et fåtall ganger på Østlandet og i Finnmark. Larven lever på steiner i bekker og elver. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 9,2–11,1 mm, framvinge hunn: 7,7–9,3 mm.

Kjennetegn

Ceraclea excisa er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er noe mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er ensfarget brun med en vanligvis meget svak lys flekk langs bakkanten. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og litt kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre arter i familien med relativt ensfargede vinger, spesielt Ceraclea annulicornis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet et fåtall ganger i Viken og i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver med steinbunn. Larven lever på steinene og bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra midten av juni til begynnelsen av august.

Referanser

Olsen KM. (2008). Noteworthy records of freshwater insects in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55: 53–71.