Apatania dalecarlica er en liten til middels stor vårflue med smale, lysegrå framvinger med skrått avskåret tupp. Arten er funnet spredt over det meste av landet. Larven lever i sig og bekker med stein- og grusbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg hovedsakelig partenogenetisk.

Størrelse

Framvinge hann: 7,4–9,1 mm, framvinge hunn: 6,8–10,3 mm.

Kjennetegn

Apatania dalecarlica er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal og nokså ensfarget lysegrå med skrått avskåret tupp. Vingemerket er stort og relativt mørkt, og er avgrenset av en tverribbe innad. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Første segment er kort hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på at subcosta i framvingen ender i en tverribbe der vingemerket starter. Artene i slekten Apatania kan i praksis ikke skilles på utseendet, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i sig og bekker med stein- og grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av små steiner. Arten formerer seg hovedsakelig partenogenetisk.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av september.