Limnephilus subnitidus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, mørkebrune, spraglete framvinger som oftest har et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke. Arten er funnet på det indre Østlandet og i Finnmark. Larven lever i dammer og små sjøer med stein-, sand- eller grusbunn i høyereliggende strøk. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 9,0–12,4 mm, framvinge hunn: 8,2–11,5 mm.

Kjennetegn

Limnephilus subnitidus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og er mørkebrun og spraglete, oftest med et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, mørke Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder på det indre Østlandet og i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i dammer og små sjøer med stein-, sand- eller grusbunn i høyereliggende strøk. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra juli til september.