Limnephilus externus er en middels stor til stor vårflue med relativt smale, brunlige framvinger med svake lyse og mørkere brune flekker. Arten er funnet rundt Oslofjorden, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever i fisketomme pytter og dammer i myrområder. Den bygger et portabelt hus av små tverrstilte pinner og andre plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 14,2–21,2 mm, framvinge hunn: 15,5–19,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus externus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er brunlig med svake lyse og mørkere brune flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre relativt store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den finnes i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet rundt Oslofjorden, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i fisketomme pytter og dammer i myrområder. Larven bygger et portabelt hus av små tverrstilte pinner og andre plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av august til slutten av september.