Limnephilus quadratus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, brune framvinger med svake lysere og mørkere flekker. Arten er bare funnet i Norge én gang: i Vestfold i 1974. Larven lever i diker og pytter på torvmyrer.

Størrelse

Framvinge hann: 9,0–10,5 mm, framvinge hunn: 10,2–11,1 mm.

Kjennetegn

Limnephilus quadratus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og er brun med svake lysere og mørkere flekker og et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa og er funnet sporadisk i både Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Kun ett eksemplar av arten er funnet i Norge: i Stokke i Vestfold i 1974. Det er uvisst om arten er etablert i Norge i dag.

Levested og økologi

Arten lever i diker og pytter på torvmyrer. Larven er foreløpig ikke funnet i Skandinavia.

Flygetid

Fra begynnelsen av august til midten av september.

Referanser

Andersen T (1975). Caddis flies (Trichoptera) from Vestfold, south-eastern Norway. Norwegian Journal of Entomology 22: 155–162.