Beraeodes minutus er en meget liten vårflue med smale, svarte framvinger med spiss tupp. Arten er utbredt i hele landet. Larven lever i sig, bekker og grunne små elver med sandbunn, samt i strandsonen i innsjøer. Den bygger et portabelt, buet hus av små sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 3,5–4,7 mm, framvinge hunn: 4,1–5,5 mm.

Kjennetegn

Beraeodes minutus er en meget liten vårflue. Hunnen er ofte litt større en hannen. Framvingen er smal og ensfarget svart med spiss tupp. Hannen har en fold med duftskjell ved basis av framvingen. Bakvingen er kortere enn framvingen. Ribbenettet i vingene er sterkt modifisert og meget forskjellig hos hann og hunn. Diskcelle mangler i begge vingepar. Hodet er mye bredere enn langt og har to store, hårete vorter langs bakkanten. Punktøyne mangler. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Det første leddet er kraftig og hårete, og gjerne like langt som eller litt lenger enn hodet. Maxillepalpen har fem ledd hos begge kjønn. Hos hannen er maxillepalpen meget lang og kraftig med sterk behåring. Første ledd er kort, resterende ledd er lange og av omtrent samme størrelse. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre små, mørke vårfluer. Den kan skilles fra de to andre artene i samme familie, Beraea pullata og Beraea maurus, på at framvingen er spiss, ikke avrundet. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i hele landet.

Lokalitet for Beraeodes minutus ved Kvernvollen i Ringerike, Buskerud

Levested og økologi

Arten lever sig, bekker og grunne små elver, samt i strandsonen i innsjøer med sandbunn. Larven lever gjerne blant planterøtter i vannkanten. Den bygger et portabelt, buet hus med rundt tverrsnitt av små sandkorn.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av juli.

Lokalitet for Beraeodes minutus ved Ellingsrudelva på Ellingsrud i Oslo