Nylanderia vividula er en innført art som ofte spres til nye områder med plantemateriale. Slekten Nylanderia tilhører bitemaur Formicinae og har i overkant av 130 kjente arter. Den er nylig splittet fra den nærstående slekten Paratrechina. Gruppen er økologisk viktig og har en nærmest verdensomspennende utbredelse, men med dominans i tropiske og subtropiske strøk. 

Nylanderia vividula er opprinnelig fra Nord-Amerika, men er innført til en rekke land i Europa bl. a. Storbritannia, Nederland, Sverige og Finland. Den innføres hyppig til Europa med plantemateriale og etablerer seg gjerne i veksthus. Den er brunaktig i fargen med litt mørkere hode og bakkropp, ca. 2 mm lang og med lange bein og antenner. Hodet er ikke lengre enn bredt og antenneskaftet rekker til litt bak hodet. Den er ellers spredt besatt med lange utstående hår på hele kroppen inkludert bein og antenneskaft. Arten ligner N. steinheili, men er noe lysere i fargen og har ikke tydelig lysere hofteledd enn mellomkropp.

I Norge er arten funnet innendørs et par ganger i Oslo-området i 2007 og 2018.