Arbeider (minor) av Pheidole pallidula.

Slekten Pheidole er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 beskrevne arter. Gruppen er ekstremt vanskelig taksonomisk og mange arter er fremdeles ubeskrevet. De fleste artene finnes på det amerikanske kontinent, men slekten er representert i alle verdensdeler. Pheidole pallidula finnes naturlig utbredt i Middelhavsområdet og er funnet innført til Norge noen få ganger.

Slekten Pheidole tilhører broddmaur Myrmicinae der arbeiderne forekommer i to former, hvorav de største (majors eller soldater) har enormt store hoder. Pheidole pallidula er lys guloransje i fargen og har blank kropp uten mikrochagrinering. Antenneskaftene har utstående behåring.  Det finnes flere arter som ligner og særlig dersom man ikke kjenner opprinnelseslandet, bør sikker artsbestemmelse støttes av DNA-strekkoding eller ekspertvurderinger.  

Arten er opprinnelig utbredt i Middelhavsområdet. Den er funnet innført til Norge noen få ganger i Oslo og Stavanger. Individene har trolig kommet med innførte hageplanter fra Sør-Europa.