Slekten Nylanderia tilhører bitemaur Formicinae og har i overkant av 100 kjente arter. Den er nylig splittet fra den nærstående slekten Paratrechina. Gruppen er økologisk viktig og har en nærmest verdensomspennende utbredelse, men med dominans i tropiske og subtropiske strøk. Flere arter er innført til Europa med mennesker.

Slekten karakteriseres av relativt slanke arter med lange bein og antenner. De skiller seg fra andre bitemaur på at de som regel har lange oppstående hår spredt rundt på kroppen inkludert bein og antenneskaft. Mandiblene har seks tenner hos arbeiderne.

Nylanderia steinheili er naturlig hjemmehørende i Mellom-Amerika der den er vanlig i tropisk skog i lavlandet. Arten er blank og lysere eller mørkere brun i fargen, men fremre hofteringer, mellom- og bakhofter er tydelig lysere enn resten av kroppen. Den er ellers spredt besatt med lange utstående hår på hele kroppen. Bein og antenner er påfallende lange.

I Norge er arten funnet en gang med etablerte kolonier i et troparium i Gjerstad i Aust-Agder med planter innført fra Costa Rica.