Slekten småstikkemaur Hypoponera er en stor og svært vanskelig taksonomisk gruppe med mer enn 150 beskrevne arter. Gruppen dominerer i tropiske strøk, men flere arter er typiske kosmopolitter som etablerer seg i synantrope miljøer som følge av at jord og planter transporteres på tvers av landegrenser. Hypoponera sp. er en foreløpig ubestemt amerikansk art som er funnet en gang i Norge.

Hypoponera sp. kan forveksles med kompostmaur H. punctatissima. Mellomkroppens sider (mesopleuron) er imidlertid matt av fin punktur og mikroskulptur, mens dette området hos kompostmaur er helt blankt og glatt. Arten kan også være vanskelig å skille fra den amerikanske arten H. opacior, som den er funnet sammen med. H. sp. har imidlertid et noe smalere hode, litt kortere antenner med bredere ledd og er litt lysere i fargen enn denne. Både arbeiderne og dronningen har noe større øyne enn H. opacior.

H. sp. er trolig en art som naturlig hører hjemme på det amerikanske kontinent. I Norge er arten funnet en gang med etablert koloni i et troparium i Gjerstad i Aust-Agder. Den er innført med planter fra Costa Rica.