Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 626
Limniske 0
Terrestriske 626
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 40
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder