Gravebier Andrenidae Latreille, 1802

  • | Arnstein Staverløkk

Gravebier (Andrenidae) omfatter 41 norske arter der de aller fleste tilhører den store slekta sandbier (Andrena). Familien er også representert med to sommerbier (slekta Panurgus) og bringebærbia (Panurginus romani) i Norge.

Gravebier Andrenidae Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning