Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Andrena denticulata
Vimeo video: Andrena tarsata
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Panurgus calcaratus
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Andrena fucata
Vimeo video: Andrena fucata
Vimeo video: Andrena nigriceps
Vimeo video: Andrena denticulata
Vimeo video: Panurgus calcaratus 9
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: