Junisandbie.

Junisandbie er en meget sjelden art som i nyere tid er påvist i Norge på tre lokaliteter (Nedre Eiker, Porsgrunn og Luster). Studier av museumsmateriale i Bergen viser imidlertid at arten også er kjent fra Sørvestlandet allerede på 1930-tallet. Arten ser i Norge ut til å være knyttet til rundbelg som vokser i sørvendte sandskrenter og veikanter.

Junisandbie Andrena similis F. Smith, 1849
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.