Rødknappsandbie.

Rødknappsandbie er en av de største artene av villbier som finnes i Norge og er lett kjennelig på det røde båndet i fremre del av bakkroppen. Arten er helt avhengig av vertsplanten rødknapp som eneste pollenkilde. Rødknappsandbie var tidligere utbredt på kulturmark i lavlandet i hele Sør-Norge, men har gått sterkt tilbake både her og ellers i Europa som en følge av omleggingene i landbruket siden 1950-tallet. 

Rødknappsandbie Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.