Ildsandbie.

Ildsandbie er lett kjennelig på den ildrøde fargen på bakkroppen. Arten er helt avhengig av tørre sandjordflater til reirplasser og vertsplanten blåknapp som pollenkilde. Ildsandbie var tidligere utbredt på kulturmark og i skogkanter i lavlandet i store deler av Sør-Norge, men har gått tilbake både her og ellers i Europa som en følge av omleggingene i landbruket siden 1950-tallet.

Ildsandbie Andrena marginata Fabricius, 1776
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.