Sølvsandbie.

Sølvsandbie er en relativt sjelden art som er knyttet til røsslyng. Arten er i nyere tid kjent fra Elverum i Hedmark, Hvaler i Østfold og Bamble i Telemark. Den hekker i sandjord og flyr når røsslyngen blomstrer i juli og august. Liten og elegant art med sølvaktige bånd på bakkroppen.

Sølvsandbie Andrena argentata F. Smith, 1844
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.