Trolleitermaur.

Trolleitermaur lever i mosetuer på myr, fuktig eng eller våtmark. Den finnes ofte sammen med myreitermaur Myrmica scabrinodis, og kan både leve sosialparasittisk hos denne, eller danne egne samfunn. Den ligner myreitermaur, men er mer kompakt og hårete på kroppen og har en påfallende bred postpetiole. Hos arbeiderne og dronninger har framryggen finere og tettere riller. Arten ble første gang funnet i Norge i 2017, men er trolig noe oversett.

Trolleitermaur Myrmica vandeli Bondroit, 1920
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.