Stilkvepser: Syscia sp.

Slekten Syscia tilhører underfamilien Dorylinae og inneholder fem kjente og ca. 30 ubeskrevne arter. Disse er utbredt i tropiske og subtropiske områder i Mellom-Amerika og Sørøst Asia. Artene i slekten er kryptiske og lever underjordisk som predatorer på andre maur.

Syscia sp.
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.