Markbier Halictidae Thomson, 1869

  • | Arnstein Staverløkk

Markbier (Halictidae) er utbredt på alle kontinenter og en stor familie på verdensbasis med ca. 4500 arter hvorav 35 arter finnes i Norge. Flere arter har grønnmetallisk farge, mens noen har utpreget rødfarge på bakkroppen. Hannene har ofte gule tegninger i ansiktet. Alle markbiene hekker i bakken og noen arter opptrer ofte i store antall der de finnes. 

Markbier Halictidae Thomson, 1869
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning