Slekten Lepisiota tilhører bitemaur Formicinae og det finnes rundt 80 kjente arter, men artene er dårlig utredet taksonomisk. Gruppen er utbredt i Afrika og Asia, men også i Middelhavsområdet, der Lepisiota frauenfeldi har sitt naturlige utbredelsesområde. Arten er påvist en gang i Norge med importerte varer.

Slekten Lepisiota etablerer kolonier i råtten ved eller i bakken. De fleste artene forekommer på åpen, tørr mark. Lepisiota frauenfeldi er rødlig i farge med lysere bein og antenner. Kroppsformen er meget slank. Arbeiderne har 11 antenneledd og mangler antennekølle. Mandiblene har 5 eller 6 tenner, og leggene mangler sporer.

Arten er naturlig utbredt i flere land i Middelhavsområdet. I Norge er arten påvist en gang ved Kornsjø i Østfold i 1903 (Strand 1912). Trolig har individet kommet med importerte varer på tog.