Slekten Tapinoma tilhører duftmaur Dolichoderinae og har hittil 72 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler, men med dominans i tropiske strøk. Tapinoma magnum er en sør-europeisk art som er innført til Norge et par ganger.

Slekten Tapinoma skilles fra andre duftmaur på at petiolen er veldig redusert eller mangler og at bakkroppen har kun fire synlige ryggledd. Flere arter har en dyp innskjæring i munnskjoldet. Tapinoma magnum er en helsvart art som minner om en mørk Lasius-art. Arten har en dyp innskjæring i munnskjoldets framkant i midten som er tydelig dypere enn bred. Antennestrengens andre ledd er mer enn 1,7 ganger lengre enn bred. Arten tilhører Tapinoma nigerrimum-komplekset som nylig er revidert (Seifert et al. 2017).

I sitt naturlige utbredelseområde danner arten kolonier i bakken på tørr, åpen mark der den hovedsakelig lever som nedbryter. Introduserte kolonier har tendens til å danne superkolonier dvs. meget store kolonier som står i kontakt med hverandre.

Utbredelse

Arten er naturlig utbredt i Middelhavsområdet og er funnet introdusert til flere land ellers i Europa. Arten tilhører Tapinoma nigerrimum-komplekset (T. nigerimum s.l.) som består av fire arter i Sør-Europa (Seifert et al. 2017). Av disse er T. magnum den vanligste, og den som oftest er funnet introdusert til andre land, bl. a. Tyskland, Belgia og Nederland. I Norge er arten funnet et par ganger i forbindelse med planteimport (Hagen et al. 2012, Bruteig et al. 2017).

GBIF Taxon: Tapinoma nigerrimum s.l. (Nylander, 1856)