Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Myrmica sulcinodis
Vimeo video: Leptothorax muscorum
Vimeo video: Harpagoxenus sublaevis
Vimeo video: Myrmica scabrinodis
Vimeo video: Myrmecina graminicola
Vimeo video: Stenamma debile
Vimeo video: Myrmica microrubra
Vimeo video: Myrmica rubra
Vimeo video: Anergates atratulus
Vimeo video: Sumpeitermaur Myrmica gallienii
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.