Hageeitermaur.

Hageeitermaur forekommer i en rekke ulike naturtyper, men er særlig tallrik i fuktig mose på sumpmark og sjøstrender. Arten er relativt liten og lys med jevnt bøyde antenneskaft og korte ryggtagger. Arten er svært vanlig i lavlandet i Sør-Norge og spesielt i kystnære strøk.

Hageeitermaur Myrmica rubra Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.